DISPOZITIVE DE SEMNALIZARE LUMINOASĂ ȘI DISPOZITIVE

LUMINOASE PENTRU DIRIJAREA CIRCULAȚIEI PE BENZI

DISPOZITIVE DE SEMNALIZARE LUMINOASĂ

Dispozitive luminoase pentru dirijarea circulației pe benzi

2. Semnale luminoase la trecerile la nivel cu calea ferată

1. Semafoare pentru dirijarea circulației

Semafor

Semafoare cu indicarea direcției de

deplasare

Semafor combinat cu dispozitiv de

cronometrare a timpului aferent culorii

Semafor

Semafor pentru biciclete

Semafor pentru pietoni

Semafor de avertizare

Semafor special pentru tramvaie

Semafor pentru pietoni combinat cu

dispozitiv de cronometrare a timpului

aferent culorii

Trecere la nivel cu o cale ferată simplă,

făr bariere, prevăzută cu semnale

luminoase de avertizare a aproprierii

trenului

Trecere la nivel cu o cale ferată dublă,

făr bariere, prevăzută cu semnale

luminoase de avertizare a aproprierii

trenului

Trecere la nivel cu o cale ferată simplă,

cu semibarieră, prevăzută cu semnale

luminoase de avertizare a aproprierii

trenului

Dispozitive luminoase pentru dirijarea circulației pe benzi reversibile

Panou cu mesaje variabile

C A T E G O R I I de indicatoare rutiere, dispozitive și mijloace de semnalizare, marcaje rutiere și semnale de dirijare a circulației pe drumurile publice INDICATOARE DE AVERTIZARE ;………………..………….…….……….…vezi categoria>> INDICATOARE DE REGLEMENTARE :………………….………….…..….vezi categoria>> 1. Indicatoare de prioritate; 2. Indicatoare de interzicere sau restricţie; 3. Indicatoare de obligare; INDICATOARE DE ORIENTARE ȘI INFORMARE :……..………....vezi categoria>> 1. Indicatoare de orientare; 2. Indicatoare de informare; 3. Indicatoare de informare turistică; PANOURI ADIȚIONALE ;……………………………………………….…………….vezi categoria>> INDICATOARE KILOMETRICE ȘI HECTOMETRICE ;…………...vezi categoria>> DISPOZITIVE DE SEMNALIZARE LUMINOSĂ ;…….……..………vezi categoria>> 1. Semafoare pentru dirijarea circulației; 2. Semnale luminoase la trecerile la nivel cu calea ferată; 3. Dispozitive luminoase pentru dirijarea circulației pe benzi; MIJLOACE DE SEMNALIZARE A LUCRĂRILOR ;…………..…….…vezi categoria>> 1. Indicatoare rutiere temporare; 2. Mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor; 3. Mijloace temporare pentru semnalizarea lucrărilor în zona drumului public; MARCAJE RUTIERE ;…………………………………………….…………….…….…vezi categoria>> A. Marcaje rutiere longitudinale; B. Marcaje rutiere transversale; C. Marcaje rutiere diverse; D. Marcaje rutiere laterale; SEMNALELE POLIȚISTULUI ;…………………………………….…….…..……vezi categoria>> Semnalele polițistului; Semnalele polițistului de pe motocicleta de poliție; Semnalele polițistului din autovehiculul de poliție; Mesaje variabile transmise cu dispozitive luminoase instalate pe autovehiculele de poliție; Semn distinctiv pentru conducătorii de autovehicule cu vechimea în conducere mai mică de un an;